Punjabi Poetry

Omkar Sood – Bachian da geet

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ

ਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰ ਦੀਆਂ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ।

ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।
ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ‘ਕੱਠੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਾਂ।
ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਓਂ ਆਉਂਦਾ,
ਗੱਲਾਂ ਬੱਸ ਦੁਲਾਰ ਦੀਆਂ……….।

ਖੇਡਾਂ-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਧਰੀਏ।
ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ।
ਪਰ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਗਾਹਲਾਂ ਮਿੱਤਰੋ,
ਗਾਹਲਾਂ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੀਆਂ……….।

ਲੜ-ਲੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ।
ਨਾਲੇ ਹੱਸੀਏ, ਨਾਲੇ ਗਾਈਏ।
ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ-ਮਸਤ,
ਸਭ ਭੁੱਲ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ……….।

ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਪੌੜੀ-ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹੀਏ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀਏ।
ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ,
ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ……….।

ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ।
ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ।
ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਸਕ,
ਚਾਕੂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ……….।